Eficiència energètica i de recursos

Ser eficients energèticament és el resultat de gastar la mínima energia per a obtenir benestar i confort en l’edifici. Amb paraules tècniques podem definir l’eficiència energètica com la relació entre el producte o servei obtingut i l’energia consumida. És a dir, podem gaudir d’una temperatura de 20°C a la nostra llar gastant 10 litres de gasoil al dia o podem gaudir de la mateixa temperatura gastant tant sols 1 litre de gasoil al dia. L’edifici que sigui eficient energèticament (el que gasta 1 litre de gasoil/dia) contamina menys el medi ambient i al mateix temps, resulta més econòmic.
Un model de vivenda de baix consum ha de contemplar els següents punts:

  • PRINCIPIS BIOCLIMÀTICS
  • LIMITAR PONTS TÈRMICS
  • ESTANQUITAT A L’AIRE
  • VENTILACIÓ NATURAL
  • IL•LUMINACIÓ NATURAL
  • INSTAL•LACIONS RENOVABLES I EFICIENTS

Al moment de rehabilitar un edifici, hem d’aconseguir que aquest també sigui eficient energèticament. Les reformes s’han de centrar en:

  • AÏLLAR COBERTA I FAÇANA
  • CANVI DE VIDRES
  • CANVI A INSTAL•LACIONS RENOVABLES I EFICIENTS

Index

... per determinar ...