La Bioconstrucció

La bioconstrucció, com a ciència, estudia la relació entre l'entorn construït i els essers vius que l'habiten. A la pràctica, podem dir que construïm a favor de la vida i del benestar dels que hi viuen.

La necessitat de viure en entorns més saludables i propers a la natura s'ha vist incrementada en els darrers temps per diferents motius: entorn allunyat de la naturalesa, materials de construcció altament industrialitzats i tòxics en alguns casos, ambients interiors poc saludables, el increment de potència de les instal•lacions elèctriques, entrada insuficient de llum natural, vivendes amb gran consum energètic, mal aïllades del soroll, etc... Cada cop passem més temps en espais interiors i aquests espais la majoria de les vagades no ens proporcionen allò que nosaltres necessitem de manera natural: aire fresc per respirar, entrada de llum natural, temperatura adequada, reducció de sorolls, ...

Per a construir de forma saludable i sostenible seguim un conjunt de criteris que ens condicionen l'elecció del solar, els materials de construcció que utilitzem, l'ambient interior que proporcionem, el respecte al medi ambient, l'estalvi en el consum energètic i d'aigua, i l'interior de la vivenda.

SOLAR

Un solar adequat per a la bioconstrucció és aquell que no té alteracions naturals (tel·lúriques) ni artificials. Si és possible, en un entorn residencial molt integrat a la naturalesa, allunyat de fonts de contaminació ambiental i acústica, compatible amb la vida familiar i sense seqüeles socials negatives.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

Prioritzem la utilització de materials d'àmbit local, naturals i no adulterats, inodors o d'olor agradable que no desprenguin substàncies tòxiques i de baixa radioactivitat.

AMBIENT INTERIOR SALUDABLE

Regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant la utilització de materials amb característiques higroscòpiques (transpirables). Minimització i dissipació ràpida de la humitat d'obra nova, proporció equilibrada d'aïllament tèrmic i acumulació de calor, temperatures òptimes de les superfícies i de l'aire interior, renovació natural de l'aire interior, calor radiant per a la calefacció, absència de camps electromagnètics i d'ones de radio en expansió i reducció de la presència de fongs, bacteris, pols i al·lèrgens.

MEDI AMBIENT, ENERGIA I AIGUA

Minimitzem el consum d'energia aprofitant al màxim les fonts d'energia renovables. Prioritzem la utilització de materials procedents de la pròpia regió, renovables i/o molt abundants. Acumulem l'aigua de pluja i la utilitzem pel bany, rentar roba i regar el jardí.

INTERIORISME

Dimensions, proporcions i formes harmonioses. Condicions naturals de llum, enllumenat i colors. Aprofitem coneixements de fisiologia i ergonomia en la decoració i en l'equipament de l'espai interior.